Rozpoczynając przygodę z własnym biznesem, warto mieć przemyślane i skalkulowane wszystkie aspekty prowadzenia działalności. Załatwienie formalności związanych z rejestracją działalności jeszcze nigdy nie było tak proste, ale wciąż trzeba dokonać pewnych wyborów, np. formy opodatkowania.

Wszystkie formalności przez Internet?

Posiadając Profil Zaufany, większość formalności załatwimy przez Internet. Zrobimy to na stronie http://firma.gov.pl/, gdzie wypełniamy formularz CEIDG-1 (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Tutaj rejestrujemy także wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy w czasie prowadzenia naszej działalności (numery konta, adresy, zmiany danych osobowych itp.). Zakładając firmę przez Internet i wypełniając formularz CEIDG-1 w jednym kroku załatwimy wizytę w Urzędzie Skarbowym, w celu nadania NIP-u, jeśli go jeszcze nie posiadamy, oraz który informujemy o formie opodatkowania i sposobie prowadzenia księgowości. Także wszystkie sprawy związane z rejestrację w ZUS-ie możemy załatwić w trakcie wypełniania formularza.

Wybór formy opodatkowania

Przy zakładaniu własnej firmy warto gruntownie przemyśleć formę jej opodatkowania. Płacenia podatków nie unikniemy, ale możemy wybrać formę, w jakiej chcemy to robić, by była ona dla nas jak najbardziej korzystna. Do wyboru mamy:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych
  • Podatek liniowy
  • Ryczałt
  • Karta podatkowa

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jest to forma opodatkowania najczęściej wybierana oraz nadawana z urzędu, jeżeli nie zostanie złożony wniosek PIT-16 w trakcie wypełniania formularza CEIDG-1 lub do odpowiedniego Urzędu Skarbowego o opodatkowanie w innej formie. Stawki podatku w tym przypadku zależą od osiąganego poziomu dochodów i wynoszą odpowiednio dla dochodów poniżej 85 528 zł rocznie18% i 32% jeśli dochody przekraczają tę kwotę. Dla kogo ta forma opodatkowania jest korzystna? Z pewnością dla przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z przysługujących im ulg lub rozliczać się z współmałżonkiem, lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Zaletą tej formy opodatkowania jest także możliwość skorzystania z kredytu podatkowego czy pomniejszenie dochodów o kwotę wolną od podatku.

Podatek liniowy

Ta forma opodatkowania zabiera z naszej kieszeni kwotę w wysokości 19%, niezależnie od wielkości tego dochodu. Zaliczki na poczet podatku odprowadzane są co miesiąc lub kwartalnie (dla małych przedsiębiorców i tych, którzy rozpoczynają swoją działalność). Zaletą podatku liniowego jest stała stawka procentowa i możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo dochody opodatkowane liniowo nie sumują się z innymi dochodami, co mogłoby skutkować podwyższeniem stawki opodatkowania na 32%. Pamiętać jednak należy o konieczności ewidencjonowania przychodów w KPiR, braku możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek, brak możliwości odliczenia ulg i wspólnego rozliczenia z małżonkiem. No i jeżeli nasze roczne dochody przekraczają kwotę 85 528 zł, to zapłacimy podatek większy niż w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych.

Ryczałt

Ryczałt to forma opodatkowania, w której opodatkowany jest przychód, a nie dochód. Ma to swoje zalety, ponieważ stawki opodatkowania nie są wysokie (20%, 17%, 12,5, 8,5%, 5,5%, 3% lub 2%) jednak nie każdy może płacić podatek zryczałtowany. Z ryczałtu jako formy opodatkowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą, nie przekroczyły kwoty przychodu w wysokości 250 000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym określa działalności, które nie mogą być objęte tą formą opodatkowania. Skala podatkowa zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu nie mogą korzystać z odliczeń dostępnych dla tych opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma zryczałtowanego opodatkowania dostępna w naszym systemie podatkowym, jednak przeznaczona jest tylko dla osób wykonujących działalność określoną w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Charakteryzuje się odgórnym ustaleniem kwoty podatku do zapłaty, który częstokroć nie ma nic wspólnego z poziomem osiąganych dochodów. Wysokość podatku, jaki comiesięcznie należy odprowadzić, ustala naczelnik urzędu skarbowego na podstawie dostępnych wytycznych. Ulgą, którą można wykorzystać przy tej formie opodatkowania, jest odliczenie kwoty poniesionej na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy wyborze formy opodatkowania należy rozważyć wszystkie zalety i wady każdego z nich. Niezbędna jest także znajomość przepisów, które określają, z jakiej formy opodatkowania możemy skorzystać i jaka będzie dla nas optymalna. Warto skorzystać z porad fachowców i w razie wątpliwości skorzystać z porady księgowego. W Rzeszowie zapraszamy do Biura Rachunkowego Katrines tel. 512-464-046, 505-816-108.