Prowadzenie firmy wymaga dobrej znajomości przepisów na podstawie których prowadzi się działalność gospodarczą. Zmiany w prawie publicznym gospodarczym prowadzące do przyjęcia tzw. „konstytucji dla biznesu” sprawiły, że prowadzenie działalności gospodarczej jest prostsze, a wszelki kontakt z organami administracji ma kształtować się w poczuciu zaufania do organów administracji, które mają szanować wolność i przyjmować dobrą wolę przedsiębiorcy. Taka rękojmia w postaci przepisów ustawy nie powinna jednak skłaniać przedsiębiorców do rezygnacji z pomocy prawnej. Za każdy błąd może bowiem zostać naliczona kara. Każdy przedsiębiorca powinien mieć więc kontakt z osobą zajmującą się prawem na co dzień.

Porady prawne dla firm – popularne formy współpracy

Z racji swojego statusu przedsiębiorca nie może liczyć na darmową pomoc prawną. Wszelkie punkty bezpłatnej pomocy prawnej adresowane są raczej dla osób, których nie stać na skorzystanie z odpłatnych usług specjalisty. Przedsiębiorca ma więc dwa rozwiązania. Pierwsze jest dosyć szczególne i wynika wprost z ustawy Prawo Przedsiębiorców. W ramach wątpliwości związanych z koniecznością wpłat danin i innych opłat może zwrócić się z zapytaniem do organu administracji, który wyda opinię o jego zobowiązaniach wobec państwa. Koszt takiej opinii to kilkadziesiąt złotych. Jest to jednak szczególny przypadek ograniczający się przedmiotowo jedynie do wyżej wymienionego zakresu.

We wszelkich innych sprawach przedsiębiorca może zwrócić się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego. W przypadku radcy prawnego jego możliwości są większe- przedsiębiorca może nawiązać z nim stosunek pracy. Radca prawny nie będzie w tym wypadku mógł jednak bronić go w sprawach karnych. W przypadku adwokatów oraz radców prawnych (niezwiązanych stosunkiem prawnym) można przybrać dwa modele- zlecanie poszczególnych czynności lub wejście w stałą współpracę. Ze względu na charakter działalności polecane jest jednak to drugie rozwiązanie. Przedsiębiorca wtedy może mieć pewność, że prawnik będzie doskonale orientował się w jego sytuacji i możliwościach działania. Atrakcyjne będzie wtedy rozliczanie się ryczałtowo.

W przygotowaniu artykuły oraz skutecznym rozwiązaniu problemów prawnych pomaga K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p. z Gdańska – http://www.krp-ks.pl/.